HBO-ICT Deeltijd & SDG

HBO-ICT Deeltijd & SDG

Naast een voltijdopleiding heeft HBO-ICT ook een deeltijdopleiding, bestemd voor studenten die overdag werken als software developer en die daarnaast een hbo-diploma voor software engineering willen behalen. Studeren in deeltijd is al een ‘Challenge’ op zich: je moet goed kunnen plannen en doorzettingsvermogen hebben om werk en studie te combineren. Zeker als daarnaast ook je privéleven aandacht wilt geven!

Bij de deeltijdopleiding kiezen de studenten zelf voor de vorm waarin ze zich kennis eigen willen maken. Stof bestuderen en werken aan opdrachten gebeurt buiten de les. Dit geeft een totaal andere dynamiek aan de lessen: de ‘contacturen’ zijn schaarse tijd die we optimaal willen gebruiken. Voorwaarde voor deelname aan HBO-ICT deeltijd is dat je (als dat nog niet het geval is) na de eerste twee jaar een werkplek als software engineer hebt. Alleen dan kun je voldoende ‘vlieguren’ maken om je studie succesvol af te ronden.

De projectopdracht

Ook in de deeltijdopleiding hebben studenten gewerkt aan een projectopdracht voor een Sustainable Development Goal. Zij bevinden zich in een andere fase van de studie: ze zijn derdejaarsstudenten. Met deze projectopdracht moeten zij aantonen dat ze verschillende aspecten van het ontwikkelen van een webapplicatie voldoende onder de knie hebben: het werken met software frameworks voor frontend en backend, gebruiksaspecten en beveiliging.

Het op te leveren product is een webapplicatie die kan worden bezocht door iedereen die de link van de applicatie heeft. Kort voor de eindoplevering hebben de studenten ook elkaars applicatie bezocht en daarbij en passant uiteraard ook de beveiliging aan de tand gevoeld. Ze weten nu immers wel wat de zwakkere plekken zijn waar je een applicatie op moet testen voordat hij ‘live’ gaat…

Onderstaande galerij geeft een beeld van de opgeleverde ICT-oplossingen.

De kwaliteit van het onderwijs hangt nauw samen met de kwaliteit van de docenten. Er is tot op heden weinig informatie te vinden omtrent de kwaliteit van docenten. EduStar gaat hier verandering in brengen! Dit door te voorzien in de behoefte om Hogeschool docenten te kunnen beoordelen, en beoordelingen te kunnen inzien teneinde een eerlijk en compleet overzicht inzake de kwaliteit van het hoger onderwijs.
Medica Instructions vindt dat het aantal sterfgevallen door een derde doodsoorzaak naar beneden moet. Hier ontwikkelen zij een applicatie voor.
De consument is steeds meer op zoek naar gezond en eerlijk voedsel. De boeren voelen zich in de steek gelaten door de nieuwe regels van het CO2-akkoord. Onze applicatie probeert beide doelgroepen bij elkaar te brengen door het stimuleren van directe verkoop van de boer aan de consument.