Wat is The Challenge?

Wat is The Challenge?

De opleiding Hbo ICT wil haar studenten opleiden tot T-shaped professionals. Naast skills op een specialistisch gebied (programmeren, security, ICT business) zijn kennis van andere domeinen en professionele vaardigheden als samenwerken en communicatie belangrijke competenties in de opleiding. Eerstejaars studenten starten dan ook met een breed basisprogramma van een half jaar. Vervolgens kiezen zij voor één van de vijf differentiaties. In het basisprogramma maken zij kennis met de verschillende disciplines van het IT domein.

Om de samenhang van de verschillende disciplines de verduidelijken en de betrokkenheid van de studenten te vergroten, is in het basisprogramma The Challenge in het leven geroepen: een project waarin de studenten gedurende het gehele eerste semester al het geleerde van de verschillende vakken geïntegreerd toepassen: organisatiekunde, procesmodellering, security, programmeren, aansturen van hardware: alles komt samen in een startup waarin studenten een IT gerelateerde oplossing bedenken voor één van de Sustainable development goals (SDG’s).

Door te werken aan de SDG’s worden studenten zich bewust van het feit dat enerzijds ICT een positieve rol kan spelen bij maatschappelijke vraagstukken, en anderzijds dat zij daar zelf ook een sleutelpositie in kunnen vervullen. Bovendien voelen studenten eigenaarschap omdat zij zelf een SDG hebben mogen selecteren en de oplossing uit henzelf komt. Dit draagt sterk bij aan de intrinsieke motivatie. De mooie resultaten zijn te vinden op deze website.

The Challenge is ontwikkeld door een projectgroep van docenten Hbo ICT onder leiding van Bas van den Berg. De opleiding is Bas veel dank verschuldigd omdat hij niet alleen zorg heeft gedragen voor een goed onderwijskundig en organisatorisch fundament, maar ook omdat hij de SDG’s als centraal thema heeft geïntroduceerd. Zijn argumentatie en passie bij dit onderwerp zijn van cruciaal belang geweest voor de succesvolle uitvoering van The Challenge!

Voor meer informatie over de organisatie en uitvoering van The Challenge kunt u contact opnemen met Peter Becker, coördinator van The Challenge: p.g.becker@hhs.nl