Automatisch besproeien van bruggen

Een geautomatiseerd systeem dat bruggen besproeid met water om te voorkomen dat ze bij hoge temperaturen vastlopen.

Bij extreme temperturen kunnen er problemen ontstaan bij bruggen. Bij hoge tempertuur kan het asfalt uitzetten waardoor de brug vast komt te zitten. Dit hindert zowel het wegverkeer als het vaarverkeer. Om dit tegen te gaan hebben wij het product WeSproei bedacht. Een geautomatiseerd systeem dat de temperatuur van het wegdek bij zal houden en crosscheckt aan een database. Zodra het wegdek een bepaalde tempertuur heeft bereikt, (temperatuur waarbij uitzetting plaats vindt) begint ont product het wegdek te besproeien met water. Dit gebeurt via slangen die vanuit de ondergelegen rivier water naar boven pompen en het over de weg sproeien. In de winter, bij vorst, wordt er zout aan het water toegevoegd om te voorkomen dat het risicogebied rond een brug (gevaar van te water raken in een auto) meteen bestrooid is met zout zodra er een mogelijkheid op gladheid is. Dit gehele proces is geautomatiseerd en vereist geen menselijke input naast het reguleren van de database en het bijvullen van het zout in de winter.