Het meten van de vochtigheid in de grond

Wij maken een apparaat dat de vochtigheid van de grond kan opmeten, om de status van het stuk land te zien.

Ons product heet Soil-Check, voordat we ons concentreerde op Soil-Check waren we bezig met een ander product. Soil-Check heeft te maken met Sustainable Development Goal 15, Life on Earth .Life on Earth bestrijdt woestijnvorming en landdegradatie, ook probeert het woestijnvervorming en landdegradatie terug te draaien.
Met Soil-Check is het mogelijk om de grond te controleren op droogte, waardoor een gebruiker weet of het gebied aan het verwoestijnen is.