Informeren van kinderen over het mileu

Een quiz die er voor zorgt dat kinderen tussen de 10 en 13 jaar bewuster worden over het milieu.

Het leek ons verstandig om kinderen ook al op een jonge leeftijd op de hoogte te stellen van de Sustainable Development Goals, zodat er een beter begrip voor is, en zodat ze zich ervan bewust van zijn dat er heel wat problemen zijn die opgelost moeten worden, gezien de basisschoolkinderen van nu over 20-30 jaar zelf volwassen zijn en de gevolgen meekrijgen van wat wij nu voor werk verrichten. Wij willen met ons programma “The Green Challenge” de Sustainable Development Goals op een leuke en interessante manier kunnen uitleggen aan kinderen op de basisschool. Dit vereist vele nieuwe challenges, omdat basisschoolleerlingen een doelgroep vormen die extra problemen met zich meebrengen.  We willen gebruik maken van een site waar kinderen met behulp van minigames informatie over dit onderwerp opdoen. Dit doen we om kinderen niet alleen langzaam bewuster te maken van het effect van afvalscheiding en hoe ze het milieu in hun toekomst meer kunnen helpen, maar ook om op een leuke informatieve manier de lessen te geven, zodat de kinderen meer plezier zullen hebben tijdens het leren over de Sustainable Development Goals. Dit kan op verschillende manieren; bijvoorbeeld door eerst informatie te bespreken in de klas en vervolgens een quiz daarover maken. Natuurlijk zijn dit niet de meest interessante onderwerpen voor kinderen, maar we hopen een balans te vinden tussen leuk en leerzaam. We willen een applicatie creëren waarin we aspecten hebben die lijken op de site “Kahoot.” Dit is een online quiz site waar mensen zelf een quiz kunnen maken, en waar deelnemers via hun microbit aan mee kunnen doen.