Detecteren van plastic door middel van drones

Er zit te veel plastic in de oceaan. Dit heeft nadelige gevolgen voor mens en dier. Daarom maken wij gebruik van drones om dat plastic op te sporen.

Elk jaar komt er meer en meer plastic in de oceaan. Dieren stikken hierdoor en stranden worden vervuild. Daarnaast komt er ook nog eens kijken dat het honderden of duizenden jaren zal duren voordat al het plastic is verdwenen. Voor de kust bestaat van Californië bestaat er zelfs een zogenaamde ‘Great Pacific Garbage Patch’. De hoeveelheid van het plastic is zo groot dat het dezelfde oppervlakte heeft als dat van Frankrijk. Het is hierdoor een hele uitdaging om van al dat plastic af te komen. Tot nu toe wordt plastic vooral opgevangen door te hopen dat het drijft naar de plek waar de apparatuur is om het op te vangen. Om dit proces te kunnen verbeteren maken we gebruik van drones met kleurensensoren. Hierdoor kunnen we aan andere bedrijven doorgeven waar het plastic zich het beste zal bevinden. Daardoor kunnen zij weer beter het plastic uit het water halen waardoor we de oceaan gezamenlijk schoner zullen maken. Door gebruik te gaan maken van drones die elektrisch zijn, kunnen wij voorkomen dat er koolstofdioxide vrijkomt terwijl de drones scannen voor plastic. Dit is niet het geval wanneer er gebruik wordt gemaakt van vliegtuigen om plastic op te gaan sporen. Door middel van een applicatie kunnen gebruikers dan zien waar het plastic zich bevindt, aangevuld met de data van de drones.