Het verminderen van laaggeletterden in Nederland

Wij willen het aantal laaggeletterden in Nederland verminderen door via gamificatie het leren van de Nederlandse taal leuk te maken!

Wij hebben voor het vak The Challenge het onderwerp Quality Education gekozen, omdat wij vinden dat de kwaliteit van het onderwijs altijd op elk gebied verbeterd kan worden. Voor The Challenge willen wij ons specifiek richten op het probleem van de laaggeletterdheid en analfabeten in Nederland. Zij hebben veel moeite met het communiceren van de taal en voor sommigen van hen is het daardoor ook lastiger om te solliciteren voor een baan. Als oplossing voor dit probleem hadden wij bedacht om een apparaat te ontwerpen dat woorden en zinnen visualiseerde. Zo werd het voor de gebruiker makkelijker om woorden en zinnen juist op te schrijven. Echter, tijdens het zoeken naar informatie kwamen we een soortgelijke oplossing tegen op het internet en om die reden hadden wij besloten om dat idee te schrappen. Om toch rond deze ‘trend’ te blijven, gaan we nu niet meer specifiek op volwassen richten, maar op de kinderen. 
Ons doel is dus om laaggeletterdheid preventief aan te pakken door te focussen op de kinderen.  Kinderen die in gezinnen leven met laaggeletterde ouders worden niet gemotiveerd om de taal te leren en daardoor hebben deze kinderen een vergrote kans om achter komen te liggen op school. Zo is uit onderzoek gebleken dat wanneer kinderen op jonge leeftijd door ouders worden voorgelezen dit goed is voor hun taal ontwikkeling. “Kunnen ouders dit niet, omdat ze zelf laaggeletterd zijn, dan lopen hun kinderen drie keer zoveel kans om later zelf laaggeletterd te worden. ” (Lezen en schrijven, 2018) De oplossing die wij hiervoor bedacht is een klein draagbaar apparaat om taaloefeningen mee te maken waarmee we de aandacht van kinderen proberen te trekken via gamificatie. Dit maakt hen gemotiveerd om de taal op een leukere manier te leren!