Oogstpercentage verhogen in Afrika

Wij implementeren slimme sensoren in de agrarische sector van landen in Afrika om zo het oogstpercentage omhoog te halen en armoede te verminderen.

Het doel van onze start-up is de productiviteit van de landbouw in Afrika efficiënter en toegankelijker maken. Op het moment is er namelijk een oogst percentage van 20% in de agrarische sector van Afrika. Wij hopen met behulp van onze oplossing het oogstpercentage in eerste instantie te verhogen. Als gevolg zal de hongersnood afnemen en zal het de economie versterken als onze oplossing, sensoren en techniek grootschalig wordt toegepast. In Afrika lijden er op dit moment ongeveer 243 miljoen mensen aan honger. Momenteel werkt 60% van de bevolking in de agrarische sector. Dit betekent dus dat er veel landbouw plaatsvindt. Wij willen dat de landbouw in Afrika efficiënter en progressiever wordt waardoor zij meer kunnen oogsten. Ons product zal de agrarische sector in ontwikkelingsgebieden verbeteren. Wij willen sensoren aanbrengen in en op de landbouwgrond waarmee nauwkeurig de grond gemonitord kan worden. Met deze informatie kunnen de boeren inzien wanneer de grond het vruchtbaarst is om gewassen te planten. Ook kunnen zij inzien wanneer de gewassen het beste geoogst kunnen worden. De sensoren zullen factoren zoals grondvochtigheid, pH-waarden, temperatuur, lichtintensiteit etc. opmeten en naar de bijbehorende boer sturen. De boer ontvangt deze informatie op de app en de app zal aangeven wanneer de gewassen het best geoogst kunnen worden. Alle gegevens worden veilig en en georganiseerd opgeslagen in een database zodat de boeren kunnen terugkijken op de gegevens die verzameld zijn.
Dit kunnen zij dan gebruiken ter evaluatie om de efficiëntie nog meer te verhogen. Zo kunnen wij het oogst percentage van 20% zeker verhogen. Deze oplossing zorgt ervoor dat er in Afrika meer voedsel beschikbaar is waardoor er minder mensen lijden aan honger. Ook zorgt het ervoor dat er meer werkgelegenheid en export in Afrika is waardoor de armoede minder erg zal worden dan het momenteel is. Denk bijvoorbeeld aan al het werk dat gedaan moet worden om de grond goed te krijgen voor de gewassen om op te groeien, aan de mensen die de gewassen moeten oogsten en de vrachtwagens en dergelijke die alles  moeten vervoeren. Het doel is om een Nederlands team naar Afrika te sturen. Daar zullen zij een tour gaan maken door Afrika waarbij zij de lokale bevolking zullen scholen in het gebruik van onze apparatuur en technologie. Tijdens deze tour zullen we als eerste in gesprek moeten gaan met lokale partijen om de kloof tussen het bedrijfsleven en overheid te dichten. Om samenwerking te bevorderen hebben wij een aantal systemen ontworpen om communicatie en afspraken helder en duidelijk te maken voor beide partijen. Hierbij kan je denken aan logistieke afspraken etc.