Het meten van stikstof in veeteeltschuren

Hoeveelheid stikstof meten die veeteeltschuren uitstoten door een stikstofmeter die de metingen naar een database stuurt en dit in de applicatie toont.