Energie- en brandstofverbruik verminderen

Hoeveelheid verbruik van energie en brandstof verminderen bij afvalbedrijven door een slimme wijkcontainer.

Het probleem dat wij willen oplossen met Trashscanner is de hoeveelheid energie en brandstofgebruik door afvalbedrijven verminderen. Ook willen we het milieu schoonhouden met ons idee, omdat er zo min mogelijk afval naast de containers beland i.v.m  volle containers. Bij het ophalen van afval kan het voorkomen dat sommige wijkcontainers voor een kwart of minder vol zitten. Het komt ook vaak voor dat andere wijkcontainers zo vol zitten dat de afvalzakken ernaast liggen. Dit zorgt vaak voor een probleem want deze zakken worden weer opengescheurd door ongedierte en dat zorgt ervoor dat er allemaal onnodig afval op straat beland. Door ons toekomstige product in te zetten kan er meer energie en brandstof worden bespaard en ook het afval op straat rond containers reduceren. Naast dit gaan wij een applicatie ontwikkelen voor het afvalbedrijf die daarmee een beeld krijgt van wanneer de wijkcontainer geleegd moet worden. Binnen de applicatie komen er meerdere functies, zoals een map met waar alle wijkcontainers staan en daarbij aangegeven wat de status en of er onderhoud moet worden gedaan. En dit gaan we realiseren door een sensor voor wijkcontainers te maken die scant hoeveel afval er in de wijkcontainer zit. We hebben per rij containers een base station die in verbinding staat met de server, dit basestation communiceert met de andere containers naast hem en stuurt de gegevens door naar de server(cloudservice). De data die bij de server aan komt wordt netjes weergegeven in een computerapplicatie. Als de sensor ziet dat een container bijna vol is aan het begin van de dag dan zet hij hem in het systeem op de route van de vuilniswagen chauffeur. Als de container aan het einde van de dag bijna vol is dan zet hij hem op de route voor de volgende dag (bijna vol is >75%). De route kan de chauffeur terugvinden op de omputerapplicatie.