Het oefenen van de Nederlandse taal

Educatieve minicomputer met drie knoppen en een lcd schermpje waarmee de Nederlandse taal kan worden geoefend. Het product levert een positieve bijdrage aan de productiviteit binnen de scholen maar ook aan een particuliere gebruiker.

In het basisonderwijs is het al langere tijd zo, dat leraren steeds meer administratieve taken moeten vervullen. Dit zorgt ervoor dat leerkrachten een hogere werkdruk ervaren. Daarnaast is het ook zo dat leraren door deze administratieve taken minder tijd hebben voor individuele aandacht voor leerlingen die dat nodig hebben. Wij willen als startup het probleem van de oplopende werkdruk en administratieve rompslomp voor leraren deels aanpakken. Zo kunnen de leerkrachten meer aandacht besteden aan leerlingen die misschien extra aandacht nodig hebben. Dit laatste sluit ook goed aan op het Sustainable Development Goal waar ons product mee verbonden is, namelijk Quality Education.Na onderzoek te hebben gedaan naar dit probleem, hebben wij als startup een oplossing ontwikkeld: Edu-Box. Met ons product gaan wij namelijk het toetsen van de leerlingen automatiseren, inclusief de administratie die hierbij hoort. Dit heeft als doel om de werkdruk voor de leerkrachten te verlichten. Wij hebben dus een apparaatje bedacht waar leerlingen een toets op kunnen maken. De resultaten worden automatisch berekend en opgeslagen in de cloud. Eventueel kan dit ook worden geïntegreerd met bestaande leerlingvolgsystemen, waardoor leraren niet alsnog de resultaten handmatig over moeten zetten naar dat systeem. Bij toetsing met dit systeem zal een leerling gekoppeld worden aan een van de apparaatjes. Zo kunnen we de resultaten toevoegen aan de juiste leerling. Om afkijken te voorkomen, zullen op het apparaatje de vragen in willekeurige volgorde gesteld worden. Als een leerling klaar is met de toets zal het resultaat automatisch berekend worden. Vervolgens wordt het resultaat opgeslagen op het profiel van de leerling. Leraren kunnen deze resultaten online, in een overzichtelijk dashboard, te zien krijgen. Ook zullen er statistieken te zien zijn, op basis van de toets historie van leerlingen.