Detectie van volle afvalcontainers

Een scanner die geïmplementeerd kan worden in afvalcontainers en een signaal geeft aan het bedrijf wanneer de container bijna vol zit. Met deze oplossing willen we de CO2-uitstoot van vuilniswagens te reduceren.

Met onze start-up YITI (wat staat voor Young IT Innovators) hebben we een IT-oplossing bedacht waarmee we bij kunnen dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Met deze oplossing pakken we het grootste wereldprobleem aan, namelijk: Global Warming (Tanza Loudenback, 2018), dit is tevens de SDG waar we voor gekozen hebben.
Nederland streeft ernaar om in 2030 de helft minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990 (Rijksoverheid, 2019). Dat wil zeggen dat onze totale CO2-uitstoot in 2030 met 48,7 miljoen ton omlaag moet. Dit is opgenomen in het klimaatakkoord (Het Kabinet, 2019). Zoals algemeen bekend is, stoten vuilniswagens veel CO2 af. Afvalbedrijven leggen meestal wekelijks of dagelijks een vaste route af voor het legen van de vuilniscontainers. Vaak zijn niet alle containers vol waardoor er onnodig op sommige routes gereden wordt, en dus ook onnodig CO2 uitgestoten wordt. Met onze startup YITI willen we hier een steentje aan bijdragen door ervoor te zorgen dat vuilniswagens minder CO2 uit zullen stoten. We hebben een SmartScanner ontworpen dat geïmplementeerd kan worden in bestaande afvalcontainers en bijhoudt hoeveel afval er in de container zit. Wanneer de container bijna vol is stuurt de SmartScanner een melding naar de beheerder die vervolgens het gegeven kan verwerken. Hierdoor hoeven vuilniswagens enkel de containers te legen wanneer dit nodig is, dit zal resulteren in het minder rijden van de wagens waardoor er minder co2 uitstoot zal zijn.
Ons doel is dus om de CO2 uitstoot te verminderen door minder vaak gebruik te maken van vuilniswagens door middel van onze SmartScanner.