Ouderen helpen met het innemen van hun medicatie

Een hulpmiddel wat ouderen eraan herinnert hun medicatie in te nemen en de werkdruk op verzorgers en mantelzorgers vermindert.

Team Cyberpact heeft gekozen voor het onderwerp Good Health and Wellbeing. Dit spreekt ons erg aan omdat tegenwoordig heel veel mensen bezig zijn met hun gezondheid. Veel mensen gebruiken medicatie, wel 11 miljoen in Nederland. Mensen hebben veel dingen aan hun hoofd, waardoor het gemakkelijk is te vergeten medicatie op het juiste tijdstip in te nemen. Cyberpact wil zich vooral focussen op ouderen die geheugenproblemen hebben of zelf er graag aan herinnert willen worden hun medicatie in te nemen. Dit werk wordt nu nog veelvuldig door mantelzorgers verzorgd. Echter is ons product geschikt voor gebruikers van alle leeftijden, ongeacht de medicatie die ze nodig hebben of het aantal momenten per dag waarop ze medicatie in moeten nemen. Om dit probleem op te lossen, heeft Cyberpact een product ontworpen wat uit de volgende drie componenten bestaat; een applicatie, een database en een tablettendispenser (met micro:bit). De applicatie is geprogrammeerd met behulp van de programmeertaal Java. Cyberpact heeft er bewust voor gekozen de applicatie zo simpel mogelijk te houden zodat deze gemakkelijk te gebruiken is voor ouderen. De applicatie staat in verbinding met een database. In de database staan onder andere persoonsgegevens van de gebruiker en de betreffende pil die de gebruiker nodig heeft. Daarnaast staat de applicatie in verbinding met de tablettendispenser. De gebruiker zal tijdens het eerste gebruik van de EasyMed een account moeten aanmaken, aangezien het gebruik van ons product uniek is voor iedere gebruiker. Wanneer het tijd is voor de gebruiker de pillen in te nemen, maakt de applicatie verbinding met de tablettendispenser.  Vervolgens gaat er een alarm af en laat de EasyMed de tabletten los. De applicatie maakt verbinding met de database en update de voorraad pillen, zodat het doosje nooit leeg zal raken.