Voedselverspilling tegengaan door middel van een app

Er is veel voedselverspilling in Nederland, wij willen dit aanpakken door een app en hardware aan te bieden die dit tegen gaat.