Verspilling tegengaan door emballages

Van de 6.3 miljard ton plastic wordt er 9% uiteindelijk gerecycled. Door statiegeld te zetten op emballages hopen wij de verspilling van emballages tegen te gaan.

Onze organisatie heeft van de zeventien Sustainable Development Goals gekozen voor ‘Zero Waste Society’. Volgens een onderzoek van Science Advances is van het 8.3 miljard ton plastic dat geproduceerd is er 6.3 miljard ton plastic afval geworden. Daarvan is maar 9% uiteindelijk gerecycled. (National Geographic, 2017) De organisatie wil de mens aansporen tot het weggooien van hun afval in de daarvoor bestemde locaties in plaats van het te deponeren in het natuur.
Het viel onze organisatie op dat er veel zwerfvuil op de straat ligt, welke vooral bestond uit plastic flesjes en blikjes. Onze organisatie maakt zich zorgen over de toekomst. Hierom hebben wij een apparaat ontwikkeld dat dit probleem probeert te verhelpen, de maatschappij grondstoffen bespaart en zo te zorgen voor een schonere leefomgeving.
Het apparaat dat wij ontwikkeld hebben is bedoeld om dit probleem tegen te gaan door statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes in te voeren. Het apparaat telt de ingeleverde emballages en berekent hoeveel statiegeld de persoon krijgt. Vervolgens print het apparaat een bon waar een unieke code op staat. Met het bonnummer kan de persoon op de website van ReCycleWare bepalen of ze het statiegeld op hun eigen rekening willen storten of willen doneren aan een goed doel. Wanneer de persoon ervoor kiest om het statiegeld op hun eigen rekening te storten, worden hun betaalgegevens opgestuurd naar een derde partij. Wanneer ervoor gekozen wordt om te doneren maakt ReCycleWare het bedrag over naar een goed doel.